Oksford Universitetinin alimlərinin araşdırmalarına görə, ingilis dilində 100 ən çox işlənən söz, bu dildə olan mətnlərin(xüsusi terminlər istisna olmaqla) təxminən 50%-ni başa düşməyə kifayət edir. Əgər bu 100 sözə 100 ən çox işlənən isimləri, sifətləri və felləri əlavə etsək, ən çox işlənən 400 söz ortaya çıxar. Bu sözləri bilməklə siz, oxuduğunuz mətnlərin təxminən 75%-ni başa düşə biləcəksiniz!
vocabularybooster

Bu Məzmuna Reaksiya Ver (ən çox 3 reaksiya)

Facebook RəyləriKenquru İstifadəçilərinin Rəyləri